0

พิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ 150 ล้านปี

Museum of ancient shellfish 150 million years old.

พิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ 150 ล้านปี และซากฟ… Continue Reading

0

จังหวัดเพชรบูรณ์

p202

จังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมสะกดว่า เพ็ชร์บูรณ์… Continue Reading

0

จังหวัดสุพรรณบุรี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง(สุพรรณบุรี)

สุพรรณบุรี เป็นเมืองโบราณ พบหลักฐานทางโบ… Continue Reading

0

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

  เริ่มปรากฏชื่อในพงศาวดารเมื่อปีพุ… Continue Reading

0

จังหวัดเลย

เลย1

เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่อนไ… Continue Reading

0

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ ตั้งอยู่ริมฝั่ง… Continue Reading

0

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

หรือเมืองจันท์เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื… Continue Reading

0

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เป็นจังหวัดขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณภาคกลา… Continue Reading