0

ไปทัวร์เมืองโบราณจันเสน และพิพิธภัณฑ์จันเสน

Travel to ancient city Chan Sen. And Chan Sen Museum

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลจันเสน สันนิษฐานว่… Continue Reading

0

พิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ 150 ล้านปี

Museum of ancient shellfish 150 million years old.

พิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ 150 ล้านปี และซากฟ… Continue Reading

0

เที่ยวไทยทัวร์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

Sukhothai

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ครอบคลุมพื้นท… Continue Reading