0

ทัวร์เขาอู่อี๋ซันที่ประเทศจีน

มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เป็นภูเขาอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยน มีอาณาเขต 70 ตารางกิโลเมตร 

เขาอู่อี๋ซันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสามด้าน คือ ด้านตะวันออก ตะวันตกและด้านเหนือ ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดเอียง จากแนวตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่แนวตะวันออกเฉียงใต้ มีหวงกั่งซันเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,158 เมตร

 Wuyishan in China

ซึ่งได้รับการเรียกขานให้เป็นอกไก่ของหลังคาบ้าน แห่งดินแดนจีนตะวันออก ลักษณะทางภูมิศาสตร์อยู่ในเขตโซนร้อนแถบเอเชียกลาง มีสภาพอากาศอบอุ่น ส่งผลให้พืชพันธุ์ในแถบเทือกเขานี้ มีลักษณะพิเศษกว่าถิ่นอื่นๆในประเทศจีน และสามารถรักษาสภาพป่าไม้ และพันธุ์พืชอันหลากหลายได้ค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเฉพาะป่าฝนทางใต้ของจีน และป่าเขตร้อนแถบเอเชียเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด

 Wuyishan in China

 

นอกจากนี้ยังอุดมด้วยพันธุ์สัตว์หายาก ที่ปรากฏเฉพาะในประเทศจีนหลายประเภท อาทิ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำ โดยเฉพาะสัตว์จำพวกแมลง ในบริเวณเขาอู่อี๋ซัน มีโบราณสถานถึง 12 แห่งที่ได้รับการอนุรักษ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองของอดีตหลายยุคหลายสมัย อาทิ ซากโบราณสถานในคริสต์ศตวรรษที่ 1 วัดวาอารามต่างๆและสำนักศึกษาของจูจื่อ ศิษย์ของปรัชญาสำนักขงจื้อ ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 11 ซึ่งเคยมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวความคิดเชิงปรัชญา และในทางการเมืองของประเทศต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียอาคเนย์ มาหลายศตวรรษ.

meaw

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *