0

จังหวัดพัทลุง

เป็นเมืองเก่าแก่โบราณเมืองหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยและเป็นเมืองแห่งเขาอกทะลุ มีประวัติสันนิฐานว่าพัทลุงเป็นเมืองที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศรีวิชัย ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่เขาหัวแดง ฝั่งตรงข้ามกับเมืองสงขลาในปัจจุบัน แต่เนื่องจากมีภัยต่างๆ มารบกวนทำให้ต้องย้ายเมืองเมืองไปตั้งอยู่ตามตำบลต่างๆ หลายครั้ง

ในรัชกาลพระรามาธิบดีที่ 1 แห่งกรุงศรีอยุธยา “เมืองพัทลุง” เป็นส่วนหนึ่งใน 15 หัวเมืองปักษ์ใต้ที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเมือนครศรีธรรมราช ซึ่งมีฐานะเป็น เมืองพระยามหานคร ขึ้นตรงกับกรุงศรีอยุธยา ต่อมาใน พ.ศ. 1927 เมื่อพระบาทสมเด็จพระราเมศวรยกทัพไปตีเชียงใหม่ได้ชัยชนะ จึงอพยพชาวภาคเหนือส่วนหนึ่งลงมาไว้ที่เมืองพัทลุง ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลายเมืองพัทลุงได้ย้ายไปตั้งที่ท่าเสม็ด ปัจจุบันอยู่ที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และย้ายอีกครั้งมาตั้งที่ตำบลควนมะพร้าว ในเขตอำเภอเมืองปัจจุบัน ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดฯ ให้นกเมืองพัทลุงขึ้นตรงต่อกลาโหมโดยมีฐานะเป็นเมืองชั้นโทและได้ย้ายเมืองไปตั้งอยู่ที่ปากน้ำลำปำ

อาณาเขตและการปกครอง

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
 •  ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
 •  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสงขลา
 •  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดตรัง

 

ลักษณะภูมิประเทศ

 

สภาพพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงมีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูง ทางด้านตะวันตกอันประกอบด้วย เทือกเขาบรรทัดมีระดับสูงจากน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 50 -1,000 เมตร ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ เช่น สวนยางพารา สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น ถัดลงมาทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบสลับที่ดอน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 0 – 15 เมตรบริเวณนี้ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ยางพารา มะพร้าว พืชผัก และพืชไร่ชนิดต่างๆ โดยมีอัตราความลาดชัน 1: 1,000จากทิศตะวันตกมาสู่ทิศตะวันออกของจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศโดยภาพรวมลาดเทจากที่สูง ด้านทิศตะวันตกไปทาง

ทิศตะวันออกจนถึงทะเลสาบสงขลา โดยอาจแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ

 1. พื้นที่ภูเขาสูงชันทางด้านตะวันตก มีเนื้อที่ประมาณ 4.3 แสนไร่
 2. พื้นที่ดอน – ลาดชันสูง มีเนื้อที่ประมาณ 1.9 แสนไร่
 3. พื้นที่ดอน – ลาดชันน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 6.1 แสนไร่
 4. พื้นที่ต่ำ – ราบเรียบรวมทั้งพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ประมาณ 7.9 แสนไร่

 

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด ถนนบรมราชธานี มีรถออกจากสถานีทุกวันๆ รถโดยสารธรรมดา รถโดยสารปรับอากาศทุกวันๆ ละ 1 เที่ยว เวลา 20.00 น.

มีรถเอกชนวิ่งบริการ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถออกเดินทางทุกวัน เวลา 19.30 น.  อัตราค่าบริการรถโดยสารปรับอากาศธรรมดา 376 บาท ปรับอากาศวีไอพี 560 บาท

รถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีรถไฟผ่านอำเภอเมือง อำเภอควนขนุน อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าบอน อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 3 เส้นทาง คือ

เส้นทางที่ 1 ตามทางหลวงหมายเลข 4 ถึงชุมพร (สี่แยกปฐมพร) แยกเข้าระนอง พังงา กระบี่ ตรัง จนถึง พัทลุง ระยะทางประมาณ 1,140 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 ตามทางหลวงหมายเลข 4 ถึงชุมพร ให้เข้าทางหลวงหมายเลข 41 จนถึงจังหวัดพัทลุง ระยะทาง 840 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 3 ตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช แล้วเข้าทางหลวง หมายเลข 403 จากนั้นจึงเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ที่ชุมทางเขาชุมทอง จนถึงพัทลุง

เครื่องบิน

จังหวัดพัทลุงไม่มีสนามบิน นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ตรังหรือ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและ ต่อรถโดยสารไปพัทลุง

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ

 • อำเภอควนขนุน                     17 กิโลเมตร
 • อำเภอเขาชัยสน                    28 กิโลเมตร
 • อำเภอปากพะยูน                  66 กิโลเมตร
 • อำเภอกงหรา                         40 กิโลเมตร
 • อำเภอตะโหมด                      39 กิโลเมตร
 • อำเภอป่าบอน                       50 กิโลเมตร
 • อำเภอศรีบรรพต                   35 กิโลเมตร
 • กิ่งอำเภอบางแก้ว                 10 กิโลเมตร
 • กิ่งอำเภอป่าพะยอม             32 กิโลเมตร

Webmaster

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *